Verslagjaar 2016 in OmniQ succesvol afgesloten

Instellingen hebben dit jaar voor de tweede keer gebruik gemaakt van OmniQ. In 2016 werden via OmniQ de kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland aangeleverd. In 2017 kwamen hier ook de indicatoren van de IGZ Basisset bij. In totaal zijn er voor verslagjaar 2016 circa 170.000 antwoorden ingevuld, op basis van gemiddeld 1.400 indicatoren per instelling.​​

Aangesloten kwaliteitsregistraties 

Ook dit jaar zijn de indicatoren van een aantal kwaliteitsregistraties geïmporteerd in OmniQ. Het betrof de kwaliteitsregistraties van LROI, DICA, NCFS, LTR en Perined. Het voordeel van deze imports is dat de betreffende data maar eenmalig geregistreerd hoeven te worden; dit voorkomt dubbel werk bij de instellingen. 


Doorlevering en terugkoppeling van de gegevens 

Op 1 mei 2017 heeft DHD de gegevens van de Transparantiekalender aangeleverd bij Zorginstituut Nederland en op 7 juni 2017 zijn de gegevens van de IGZ Basisset verzonden naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Inmiddels zijn de gegevens van beide sets ook opgenomen in SKI​ en kunnen instellingen hun gegevens benchmarken met andere instellingen. 


OmniQ in 2018

Om OmniQ verder te verbeteren, gaan wij in overleg met de NVZ, NFU en andere stakeholders kijken welke doorontwikkelingen er plaats gaan vinden voor 2018. Zo zullen er een aantal verbeteringen aan de applicatie komen en ook wordt gekeken of de aanleverfrequentie van de kwaliteitsregistraties omhoog kan. De evaluatie die gehouden is onder de lokaal beheerders van OmniQ wordt als input gebruikt voor de doorontwikkeling. 


Gebruikersdag OmniQ 

Om gebruikers de gelegenheid te geven om voor de startdatum van 1 januari 2018 naar OmniQ (inclusief verbeteringen) te kijken, organiseert DHD ook dit jaar een Gebruikersdag OmniQ. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2017. Houd onze website in de gaten voor de datum.


Heeft u nog vragen over OmniQ?

Neem dan contact op met onze Servicedesk.