Voorlopige HSMR 2015 beschikbaar

​​​De Voorlopige HSMR 2015 is vanaf 18 mei voor alle ziekenhuizen beschikbaar in de beveiligde omgeving Mijn DHD. De personen die gemachtigd zijn om dit bestand te downloaden, zijn hier per e-mail op geattendeerd.

De Voorlopige HSMR wordt ook in het Rapport LBZ-indicatoren 2015 opgenomen, dat uiterlijk half juni wordt gepubliceerd. DHD stelt de Voorlopige HSMR al eerder beschikbaar dan het rapport LBZ-indicatoren, zodat ziekenhuizen de gegevens voor 1 juni kunnen doorleveren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).


Toelichting Voorlopige HSMR 2015

De Voorlopige HSMR 2015 is een vergelijking van de sterfte in het ziekenhuis in 2015 met het landelijk gemiddelde van 2014, en daarmee een indicatie van de interne ontwikkeling van de HSMR in het ziekenhuis. Als de Voorlopige HSMR afwijkt van de definitieve HSMR van vorig jaar, is dit gebaseerd op veranderingen die binnen het eigen ziekenhuis hebben plaatsgevonden. Het landelijke gemiddelde is immers in beide gevallen het gemiddelde van 2014. 


Voorlopige HSMR 2015 versus definitieve HSMR 2015

In de berekening van de Voorlopige HSMR 2015 worden de werkelijke (waargenomen) sterftecijfers van een ziekenhuis voor het jaar 2015 afgezet tegen de verwachte sterftecijfers die berekend zijn aan de hand van de landelijke sterfte in 2014. Het CBS heeft de verwachte sterfte over 2014 berekend, waarbij is gecorrigeerd voor factoren die de sterfte kunnen beïnvloeden. Het resultaat van deze modelberekening 2014 wordt door DHD gebruikt om de Voorlopige HSMR 2015 te berekenen. Dit gebeurt direct na het afsluiten van het registratiejaar 2015, voordat het CBS het nieuwe HSMR-model 2015 heeft berekend. Bij de definitieve HSMR wordt de modelberekening gebaseerd op de landelijke data van 2015. Daarom zal deze definitieve HSMR naar verwachting afwijken van de Voorlopige HSMR in dit rapport.

Daarnaast kunnen er verschillen optreden omdat het CBS:

  • naast de klinische opnamen ook het aantal langdurige observaties in de berekening gaat meenemen; 

  • de HSMR gaat berekenen over alle CCS groepen en niet alleen de 50 CCS groepen waar afgelopen jaren de HSMR over is berekend. 

​De Voorlopige HSMR van 2015 betreft alléén de klinische opnamen en alléén de bekende 50 CCS groepen. Daarom is dit jaar de Voorlopige HSMR uitsluitend te vergelijken met de definitieve HSMR van het ziekenhuis over 2014 en geeft het geen goede indicatie van de definitieve HSMR over 2015. 


Rapport LBZ-indicatoren 2015

Het Rapport LBZ-indicatoren 2015 komt – samen met de onderliggende microbestand – uiterlijk half juni beschikbaar via Mijn DHD​. Het rapport bevat naast de Voorlopige HSMR ook de indicatoren Onverwacht Lange Opnameduur en Heropnamen. De personen die gemachtigd zijn om het rapport te downloaden, worden per e-mail geïnformeerd als het rapport en het microbestand beschikbaar zijn.