Voorlopige HSMR 2016 beschikbaar

De voorlopige HSMR 2016 is sinds 11 mei voor alle ziekenhuizen beschikbaar in de beveiligde omgeving Mijn DHD. De personen die door de raad van bestuur gemachtigd zijn om dit bestand te downloaden, zijn hier per e-mail op geattendeerd.

De voorlopige HSMR wordt ook in het Rapport LBZ-indicatoren 2016 opgenomen, dat uiterlijk half juni wordt gepubliceerd. DHD stelt de voorlopige HSMR al eerder beschikbaar dan het Rapport LBZ-indicatoren, zodat ziekenhuizen de gegevens voor 1 juni kunnen doorleveren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).


Toelichting voorlopige HSMR 2016

De voorlopige HSMR 2016 is een vergelijking van de sterfte in het ziekenhuis in 2016 met het landelijk gemiddelde van 2015. Daarmee is het een indicatie van de interne ontwikkeling van de HSMR in het ziekenhuis. Als de voorlopige HSMR 2016 afwijkt van de definitieve HSMR van vorig jaar, is dit gebaseerd op veranderingen die binnen het eigen ziekenhuis hebben plaatsgevonden. Het landelijke gemiddelde is immers in beide gevallen het gemiddelde van 2015. 


Voorlopige HSMR 2016 versus definitieve HSMR 2016

In de berekening van de voorlopige HSMR 2016 worden de werkelijke (waargenomen) sterftecijfers van een ziekenhuis voor het jaar 2016 afgezet tegen de verwachte sterftecijfers die berekend zijn aan de hand van de landelijke sterfte in 2015. Het CBS heeft de verwachte sterfte over 2015 berekend, waarbij is gecorrigeerd voor factoren die de sterfte kunnen beïnvloeden. Het resultaat van deze modelberekening 2015 wordt door DHD gebruikt om de voorlopige HSMR 2016 te berekenen. Dit gebeurt direct na het afsluiten van het registratiejaar 2016, voordat het CBS het nieuwe HSMR-model 2016 heeft berekend. Bij de definitieve HSMR wordt de modelberekening gebaseerd op de landelijke data van 2016. Daarom zal deze definitieve HSMR naar verwachting afwijken van de voorlopige HSMR in dit rapport.


Rapport LBZ-indicatoren 2016

Het Rapport LBZ-indicatoren 2016 komt – samen met het onderliggende microbestand – uiterlijk half juni beschikbaar via Mijn DHD. Het rapport bevat naast de voorlopige HSMR ook de indicatoren Onverwacht Lange Opnameduur en Heropnamenratio. De personen die gemachtigd zijn om het rapport te downloaden, worden per e-mail geïnformeerd wanneer het rapport en het microbestand beschikbaar zijn.


OmniQ

De indicatoren Onverwacht Lange Opnameduur en Heropnamenratio worden vooraf ingevuld in het invoerportaal OmniQ. De contactpersonen van OmniQ ontvangen hierover een bericht zodra de gegevens beschikbaar zijn in OmniQ.