Voorlopige HSMR 2017 beschikbaar

De voorlopige HSMR over registratiejaar 2017 is sinds 16 mei voor alle ziekenhuizen beschikbaar in de beveiligde omgeving Mijn DHD. De personen die door de raad van bestuur gemachtigd zijn om dit bestand te downloaden, zijn hier per e-mail op geattendeerd.

De voorlopige HSMR wordt ook in het Rapport LBZ-indicatoren 2017 opgenomen, dat uiterlijk 15 juni wordt gepubliceerd. DHD stelt de voorlopige HSMR al eerder beschikbaar dan het Rapport LBZ-indicatoren, zodat ziekenhuizen de gegevens voor 1 juni kunnen doorleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).


Toelichting voorlopige HSMR 2017

De voorlopige HSMR 2017 is een vergelijking van de sterfte in het ziekenhuis in 2017 met het landelijk gemiddelde van 2016. Daarmee is het een indicatie van de interne ontwikkeling van de HSMR in het ziekenhuis. Als de voorlopige HSMR 2017 afwijkt van de definitieve HSMR van vorig jaar, is dit gebaseerd op veranderingen die binnen het eigen ziekenhuis hebben plaatsgevonden. Het landelijke gemiddelde is immers in beide gevallen het gemiddelde van 2016. 


Voorlopige HSMR 2017 versus definitieve HSMR 2017

In de berekening van de voorlopige HSMR 2017 worden de werkelijke (waargenomen) sterftecijfers van een ziekenhuis voor het jaar 2017 afgezet tegen de verwachte sterftecijfers die berekend zijn aan de hand van de landelijke sterfte in 2016. Het CBS heeft de verwachte sterfte over 2016 berekend, waarbij is gecorrigeerd voor factoren die de sterfte kunnen beïnvloeden. Het resultaat van deze modelberekening 2016 wordt door DHD gebruikt om de voorlopige HSMR 2017 te berekenen.

Dit gebeurt direct na het afsluiten van het registratiejaar 2017, nog voordat het CBS het nieuwe HSMR-model 2017 heeft berekend. Bij de definitieve HSMR wordt de modelberekening gebaseerd op de landelijke data van 2017. Daarom zal deze definitieve HSMR naar verwachting afwijken van de voorlopige HSMR in het Rapport LBZ-indicatoren 2017.


Rapport LBZ-indicatoren 2017

Het Rapport LBZ-indicatoren 2017 komt – samen met het onderliggende microbestand – uiterlijk 15 juni beschikbaar via Mijn DHD. Het rapport bevat naast de voorlopige HSMR ook de indicatoren Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio. De personen die gemachtigd zijn om het rapport te downloaden, worden per e-mail geïnformeerd wanneer het rapport en het microbestand beschikbaar zijn.


OmniQ

De indicatoren Onverwacht Lange Opnameduur en Heropnamenratio zijn vooraf, op 15 mei, ingevuld in OmniQ, het invoerportaal voor de Basisset MSZ (IGJ). De contactpersonen van OmniQ hebben hierover bericht ontvangen.