Wijziging codeadvies 9-19: registratie hoofddiagnose bij out of hospital cardiac arrest (OHCA)

​​​Graag wijzen wij u op een aanpassing in codeadvies 9-19. Hieronder leest u wat de wijziging is, waarom deze wijziging wordt doorgevoerd en wat dit (met terugwerkende kracht) betekent voor de registratie.

​Oorspronkelijke advies

Bij de publicatie van de codeadviezen, vanuit de expertgroep ICD-10, in april 2016 is advies 9-19 over de registratie van de hoofddiagnose bij een OHCA opgenomen. Volgens dit advies mag I46.0 ‘hartstilstand met geslaagde reanimatie’ niet als hoofddiagnose worden geregistreerd. De reden hiervoor is onder andere dat de oorzaak van de hartstilstand de reden van de opname, en daarmee dus de hoofddiagnose, is. Hiermee sluit de wijze van registreren aan bij de definitie van de hoofddiagnose. Daarnaast is dit advies tot stand gekomen op basis van internationale codeadviezen.


Invloed op berekening sterftekans en HSMR

Naar nu blijkt is, op basis van dit advies, de sterftekans voor deze zware patiëntengroep niet goed te berekenen, waardoor de HSMR een onbedoeld vertekenend beeld kan geven. Een alternatief om het advies aan te houden en I46.0 mee te laten wegen als comorbiditeit is onderzocht, maar vanwege de te verwachte variatie in de registratie is hiervan afgezien. Om een zo realistisch mogelijke sterftekans en HSMR voor ieder ziekenhuis te kunnen berekenen, is het belangrijk dat er uniform geregistreerd wordt. Daarom is besloten om het advies aan te passen. 


Aangepast advies

Het advies voor patiënten die worden opgenomen na een OHCA luidt nu: 

Codeer de geslaagde reanimatie na een out of hospital cardiac arrest (I46.0) als hoofddiagnose. Aanvullend wordt de aan de hartstilstand ten grondslag liggende aandoening gecodeerd.


Aanpassen registratie 2016

Voor een juiste berekening van de sterftekansen en HSMR verzoeken wij u om de registratie van alle patiënten met een out of hospital cardiac arrest (OHCA) voor registratiejaar 2016 aan te passen. Dit doet u door bij de patiënten waarbij I46.0 als nevendiagnose is geregistreerd de codering om te zetten en I46.0 als hoofddiagnose aan te merken. Ook vragen wij u het nieuwe advies vanaf nu toe te passen op nieuwe registraties.  

Het advies geldt uiteraard niet voor geslaagde reanimaties bij een hartstilstand die zijn uitgevoerd tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Dit zijn complicaties van de opname en kunnen geen hoofddiagnose zijn. Complicaties ontstaan in het ziekenhuis worden geregistreerd als nevendiagnose met de aanduiding ‘C’ van complicatie.

Als u problemen ondervindt bij het selecteren van de patiënten waarbij I46.0 als nevendiagnose is geregistreerd, kunt u contact opnemen met team Dataverzameling. Zij verstrekken u graag een overzicht van deze patiënten.

Het codeadvies luidt met terugwerkende kracht voor registratiejaar 2016:

OHCA.png​​