Wijzigingen in het verrichtingenbestand (CBV) n.a.v. de RZ16a

​​De wijzigingen in de ZA-codes zoals weergegeven in de Wijzigingen DBC-release RZ16a van de NZa hebben gevolgen voor het verrichtingenbestand (CBV). ​

Wij hebben de aanpassingen geïnventariseerd en deze verwerkt in het document Wijzigingen in het Verrichtingenbestand op basis van de RZ16a. U vindt dit document op de downloadpagina in Mijn DHD​ (inlog vereist).