Ziekenhuizen gestart met aanleveren indicatoren Transparantiekalender en Basisset MSZ

​Op 1 januari 2018 is OmniQ opengesteld voor het invoeren van de kwaliteitsindicatoren voor verslagjaar 2017. Ziekenhuizen leveren via dit portaal alle indicatoren ten behoeve van de Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) en de Basisset MSZ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) aan. Voor de Transparantiekalender kan dat tot 14 april (23:59 uur). Voor de Basisset MSZ kunnen ziekenhuizen tot 14 april (23:59 uur) de voorlopige en tot 31 mei (23:59 uur) de definitieve indicatoren aanleveren.

Vrijwillige indicatoren 

Voor verslagjaar 2017 wordt binnen de Transparantiekalender voor het eerst onderscheid gemaakt tussen indicatoren die verplicht moeten worden aangeleverd en indicatoren die vrijwillig kunnen worden aangeleverd (geen aanleververplichting). De vrijwillige indicatoren dienen als 'proeftuin' voor de ontwikkeling van uitkomstindicatoren en faciliteren (lokale) projecten in het produceren van kwaliteitsinformatie. Vrijwillige indicatoren worden niet openbaar gemaakt via het Zorginstituut Nederland, maar worden indien ingevuld wel doorgeleverd aan Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de NVZ en NFU. 


Planning

De Transparantiekalender en Basisset MSZ hebben hun eigen planning, die u hier kunt vinden. Ook dit jaar worden de indicatoren van diverse kwaliteitsregistraties op vooraf afgesproken momenten doorgeleverd en geïmporteerd in OmniQ, zodat ziekenhuizen deze indicatoren niet dubbel hoeven te registreren. Na sluiting van OmniQ levert DHD de indicatoren van de Transparantiekalender aan bij Zorginstituut Nederland (en Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland). De indicatoren van de Basisset MSZ worden door DHD aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geleverd.  


Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI)

De aangeleverde kwaliteitsindicatoren worden zichtbaar gemaakt in SKI (na inlog met uw DHD-account beschikbaar). Ziekenhuizen kunnen in SKI hun eigen zorginhoudelijke indicatoren benchmarken met die van andere ziekenhuizen. SKI bevat op dit moment de zorginhoudelijke indicatoren van verslagjaar 2014 t/m 2016. Zodra de indicatoren voor 2017 beschikbaar zijn in SKI, leest u dat op onze website. 


Heeft u vragen?

Neem contact op met onze Servicedesk.