Ziekenhuizen ontvangen vandaag Rapport LBZ-indicatoren 2015

​​​Het Rapport LBZ-indicatoren wordt jaarlijks in juni verstuurd naar de ziekenhuizen. Met het rapport krijgen ziekenhuizen inzicht in de indicatoren Voorlopige HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamen in 2015. Per indicator is aangegeven hoe het ziekenhuis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. De cijfers in het rapport zijn tot stand gekomen op basis van de LBZ-data. 

​Wat kunnen ziekenhuizen met het Rapport LBZ-indicatoren? 

De indicatoren Voorlopige HSMR, OLO en Heropnamen geven een indicatie van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Met behulp van het Rapport LBZ-indicatoren kan de zorg die in het ziekenhuis wordt geleverd geëvalueerd worden en kunnen eventueel gerichte verbeteracties in het zorgproces ondernomen worden. 

In aanvulling op het rapport stelt DHD ook het onderliggende microbestand met opnamegegevens beschikbaar. Hiermee kunnen de opnamen die een bijdrage hebben geleverd aan eventuele hogere uitkomsten worden opgespoord. Met het rapport kunnen ziekenhuizen hun uitkomsten vergelijken met landelijke gemiddelden en deze kenbaar maken aan de IGZ en andere relevante instanties.


Wie ontvangen het rapport? 

Het rapport is per post verstuurd naar de raden van bestuur. Ook zijn de digitale versie van het rapport en het microbestand beschikbaar gesteld via de beveiligde omgeving Mijn DHD. De personen die gemachtigd zijn dit rapport te downloaden, zijn hier via een e-mail op geattendeerd.​


Meer informatie

Op deze pagina​ vindt u meer informatie over het Rapport LBZ-indicatoren. Heeft u vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen​ of neem contact op met onze Servicedesk​