Zorgadministrateurs reviewen afleidingen in verrichtingenthesaurus

​​​DHD heeft op verzoek van veldpartijen en in samenwerking met de NFU en NVZ twee reviewdagen voor zorgadministrateurs georganiseerd. Op 6 en 23 maart beoordeelden 40 medewerkers van alle UMC’s en twee algemene ziekenhuizen de afleidingen naar de zorgactiviteitcodes in de verrichtingenthesaurus.​

Het doel van deze reviewdagen was om inzicht te krijgen in:​

  • ​De juistheid van de afleidingen – Zijn de afleidingen voor de opgenomen verrichtingen eenduidig en correct?
  • De volledigheid van de afleidingen – Missen er verrichtingen in de werklijst, waardoor de verrichtingenthesaurus niet goed kan worden ingezet voor het bepalen van de zorgactiviteitcodes (en daarmee de declaratie van de geleverde zorg problematisch wordt)?

Reviewdag-verrichtingenthesaurus.JPG

Waardevolle feedback

Beide dagen leverden waardevolle feedback op. De deelnemers beoordeelden het overgrote deel van de afleidingen als correct. DHD legt de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen voor aan de betreffende wetenschappelijke verenigingen. Zij bepalen vervolgens of de voorstellen definitief in de verrichtingenthesaurus worden doorgevoerd.​

Wel gaven de deelnemers aan het lastig te vinden de volledigheid te controleren. Daarom wordt de verrichtingenthesaurus eerst als bèta-versie opgeleverd, zodat de volledigheid van de betreffende specialismen verder in de praktijk kan worden getoetst.


Leren van elkaars inzichten

Deelnemers gaven na afloop aan tevreden terug te kijken op de reviewdagen. Zo vonden zij het prettig om voorafgaand aan de oplevering van de verrichtingenthesaurus al mee te denken. Hieronder leest u enkele reacties.

‘Goed initiatief. Op deze manier komen vroegtijdig fouten of onduidelijkheden aan het licht die je anders pas in de praktijk zou opmerken. Je leert bovendien van elkaar, doordat je met medewerkers van verschillende ziekenhuizen bij elkaar zit.’

‘Fijn dat we de mogelijkheid hebben gekregen om input te leveren. Ondanks de korte voorbereidingstijd was het resultaat goed. Door het gemêleerde gezelschap leerde je elkaars invalshoeken kennen.’​