Project AI-ondersteund coderen definitief van start

Begin vorige maand heeft DHD een voorstel voor deelname aan het project AI-ondersteund coderen verstuurd naar de Nederlandse ziekenhuizen. Het doel was met een kopgroep van minimaal 10 ziekenhuizen het project te starten. Op dit moment hebben zich al 17 ziekenhuizen aangemeld voor deelname.

LR_sRGB20181022_DHD_1091.jpgOp maandag 9 september vond de tweede bijeenkomst over het automatisch coderen van dagopnamen op basis van kunstmatige intelligentie plaats. Aan 45 afgevaardigden van 20 ziekenhuizen, 4 ZIS-leveranciers en het CBS werd tijdens deze bijeenkomst het plan voor fase 2 van het project geïntroduceerd: het trainen van een algoritme dat ziekenhuizen ondersteunt bij de codering van dagopnamen aan de hand van tekstdata in het ZIS.

Inmiddels hebben 17 ziekenhuizen hun medewerking toegezegd aan het project: 2 UMC’s, 8 STZ-ziekenhuizen en 7 algemene ziekenhuizen. Een eerste controle op de datakwaliteit leert dat we door de deelname van deze ziekenhuizen van een zeer grote set goed gecodeerde opnamegegevens gebruik kunnen maken bij het trainen van het algoritme. Het project kan dus van start.

De eerste bijeenkomst van de stuurgroep vindt plaats op maandag 16 december. Wil uw ziekenhuis ook nog deelnemen aan het project en aansluiten bij de stuurgroep? Neem dan snel contact op met Maarten Zaal.