Onderzoek naar automatische diagnosecodering van dagopnamen

​DHD gaat onderzoeken of automatische diagnosecodering van dagopnamen met behulp van machine learning mogelijk is. Vervolgens wordt gekeken of deze automatische codering voldoende tijdwinst oplevert voor de ziekenhuizen. Inmiddels hebben meer dan tien ziekenhuizen aangegeven aan dit onderzoek te willen bijdragen.

​De aanleiding voor dit onderzoek is een brief waarin het CBS onder andere aandacht vraagt voor de kwaliteit van dagopnamen in de LBZ. Het CBS concludeert dat de diagnoseregistratie bij dagopnamen over 2017 zeer onvolledig is. In 22% van de gevallen ontbreekt de diagnose-informatie zelfs geheel.

Het is begrijpelijk dat ziekenhuizen in een tijd van stijgende registratielast zoeken naar mogelijkheden om deze te beperken. Echter, omdat het CBS wettelijke bevoegdheid heeft om deze informatie op te vragen, kan dit leiden tot separate uitvragingen die mogelijk nog meer registratielast met zich meebrengen.


Uw medewerking aan het onderzoek

Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit onderzoek? Neem dan contact met ons op. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd.