Bijeenkomst automatisch coderen fase 2

​Op maandag 9 september vond de tweede bijeenkomst over het automatisch coderen van dagopnamen plaats. Aan 45 afgevaardigden van 20 ziekenhuizen, 4 ZIS-leveranciers en het CBS werd tijdens deze bijeenkomst het plan voor fase 2 van het project geïntroduceerd: het trainen van een algoritme dat ziekenhuizen ondersteunt bij de codering van de dagopnamen aan de hand van tekstdata in het ZIS.

In fase 1 is een algoritme getraind om op basis van de beschikbare informatie in de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) voor elke dagopname een hoofddiagnose aan te wijzen. Om het algoritme verder te trainen, wordt in fase 2 gebruikgemaakt van aanvullende tekstdata uit het ZIS, zoals de ontslagbrief, operatieverslagen en PA-verslagen. 


Medewerking ziekenhuizen en ZIS-leveranciers

Tijdens de bijeenkomst is de projectaanpak van fase 2 met de deelnemers besproken. We kunnen van start als zes ziekenhuizen met een betrouwbare diagnosecodering toestemming geven om het algoritme in hun ziekenhuisomgeving te trainen. Twee ziekenhuizen hebben hun deelname inmiddels toegezegd. Daarnaast zijn we op zoek naar ziekenhuizen die deel willen uitmaken van de stuurgroep van het project die ons op belangrijke punten zal gaan adviseren. 

Naast deelnemers uit ruim twintig ziekenhuizen waren ook vertegenwoordigers van vier ZIS-leveranciers aanwezig. Hun ondersteuning is van grote waarde in de trainingsfase van het project. Ook is hun medewerking noodzakelijk om het algoritme uiteindelijk in de ziekenhuisinformatiesystemen te kunnen implementeren. 


Verbetering van de ICD-10 diagnoseregistratie 

Met de ontwikkeling van het algoritme heeft DHD als doel de ziekenhuizen te ondersteunen bij het realiseren van een kostenbesparing en tegelijkertijd de volledigheid, kwaliteit en uniformiteit van de ICD-10 diagnosecodering van dagopnamen te verbeteren. In projectfasen 3 en 4 wordt het algoritme bijgetraind om ziekenhuizen te ondersteunen bij de codering van de klinische opnamen en nevendiagnosen. 


Aan de slag met fase 2

Wij hopen spoedig meer reacties van geïnteresseerde ziekenhuizen te ontvangen, zodat we kunnen starten met fase 2. Is uw ziekenhuis geïnteresseerd in deelname aan het project of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Maarten Zaal.