Kwartaaluitlevering Verrichtingenbestand (CBV) van 1 april 2019

Op 14 maart 2019 heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin verwerkt de mutaties tussen 4 december 2018 en 11 maart 2019. Met ingang van 2019 is het CBV alleen nog op aanvraag beschikbaar. Gemachtigde gebruikers kunnen het CBV downloaden via Mijn DHD.

Het beheer van het CBV valt niet meer binnen de standaard jaarbijdrage van ziekenhuizen aan DHD. In januari 2019 hebben wij hierover een brief naar de raden van bestuur van de ziekenhuizen gestuurd. Ziekenhuizen die bij ons hebben aangegeven nog gebruik te willen maken van het CBV, hebben toegang tot deze uitlevering.


Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over toegang tot het CBV? Neem dan contact met ons op.