Laatste CBV-codes gekoppeld aan Verrichtingenthesaurus

Woensdag 29 mei is versie 2.3 van de Verrichtingenthesaurus uitgeleverd. In deze versie zijn 19 concepten gewijzigd en hebben de laatste 460 CBV-codes een migratiecategorie gekregen.

Dat laatste betekent dat alle huidige CBV-codes ofwel migreren naar een of meer concepten in de Verrichtingenthesaurus, ofwel bewust niet migreren. CBV-codes die niet migreren, zijn veelal verouderde verrichtingen of verrichtingen zonder significante productie in de ziekenhuizen in de afgelopen jaren.


Uitleveringen en uitleverformaten

Deze versie van de Verrichtingenthesaurus wordt uitgeleverd in uitleverformaat 4.0. Hiermee kunnen eenvoudig codestelsels aan de termen worden gekoppeld, bijvoorbeeld voor medische kwaliteitsregistraties of rapportages. Voor de Diagnosethesaurus is dit onder andere al gedaan voor de Apache IV-codes van de NICE-registratie.

Let op: Voordat u de bestanden downloadt, raden we u aan bij uw leverancier na te vragen of het EPD/ZIS uitleverformaat 4.0 kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de thesauri.

Meer informatie over uitleverformaat 4.0 vindt u op deze pagina.


Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Verrichtingenthesaurus downloaden in Mijn DHD. Deze versies van de Verrichtingenthesaurus is tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medische specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2019 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is, zoals in dit geval. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld april 2018 ten opzichte van december 2017.