Kwartaaluitlevering Verrichtingenbestand (CBV) van 1 januari 2019

Op 6 december 2018 heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd waarin de mutaties tussen 10 september en 4 december 2018 zijn verwerkt. Personen die gemachtigd zijn om het CBV te downloaden, vinden het bestand in Mijn DHD.

In deze uitlevering zijn onder andere de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Reguliere mutaties, aanvragen en koppelwijzigingen die plaatsvonden tussen 10 september en 4 december 2018.
  • Mutaties op basis van de uitlevering van de RZ19a/b door de NZa.
  • Mutaties op basis van de migratie van CBV-codes naar de Verrichtingenthesaurus.

CBV-codes die van een einddatum zijn voorzien, zijn terug te vinden in de mutatielijsten en de bestanden.