Kwartaaluitlevering Verrichtingenbestand (CBV) van 1 oktober 2018

Op 13 september 2018 heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin verwerkt de mutaties tussen 11 juni en 10 september 2018. Personen die gemachtigd zijn om het CBV te downloaden, vinden het bestand in Mijn DHD.

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

  • Reguliere mutaties, aanvragen en koppelwijzigingen die plaatsvonden tussen 11 juni en 10 september 2018.
  • Mutaties op basis van issues die zijn geconstateerd tijdens besprekingen met de wetenschappelijke verenigingen in het kader van de Verrichtingenthesaurus.
  • 13 bestaande CBV-codes krijgen per 1-1-2019 een koppeling met een andere ZA-code. Deze mutaties zijn nu niet terug te vinden in de mutatielijsten ‘mutokt18’, maar wel in het bestand ‘Isoftmutaties verrichtingen2018061’.
  • Per 1-10-2018 heeft CBV-code 534050M een nieuwe koppeling met ZA-code 234050. Dit heeft consequenties voor de rekenregels van Kaakchirurgie.

CBV-codes die van een einddatum zijn voorzien, zijn terug te vinden in de mutatielijsten en andere bestanden in Mijn DHD.