Spiegelinformatie staaroperaties beschikbaar voor oogartsen

Vanaf vandaag kunnen oogartsen gebruikmaken van het online dashboard met spiegelinformatie over uitgevoerde staaroperaties. Door de uitkomsten van hun staaroperaties te vergelijken met die van artsen binnen de eigen instelling, binnen soortgelijke instellingen en met landelijke cijfers, kunnen zij gericht inzichten opdoen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Het dashboard is gebaseerd op de data uit de cataractregistratie, die DHD in opdracht van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) verzamelt. Het dashboard bevat informatie over patiëntkenmerken, operatiekenmerken en uitkomsten. Via verschillende grafieken en tabellen  kunnen oogartsen hun resultaten spiegelen aan de resultaten van collega’s uit de eigen instelling en aan landelijke resultaten. Resultaten kunnen verder gespecificeerd worden met behulp van filters, zoals leeftijd, visusbeperkende factoren en type operatie . 

De cataractregistratie is in december 2020 vernieuwd. In een eerder artikel kon u al lezen dat zorginstellingen hun data zonder extra registratielast rechtstreeks uit het epd kunnen aanleveren via FHIR of als xml-bestand via het Datahub-portaal. 

Wilt u meer weten over de cataractregistratie of het dashboard met spiegelinformatie (deze is enkel beschikbaar voor oogartsen)? Neem dan contact met ons op via 030 799 61 65 of info@dhd.nl.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief