Dashboard waardegedreven ketenzorg herseninfarct in gebruik

​In de regio Rotterdam werken diverse zorginstellingen samen om de zorg voor patiënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren. Zij vormen samen de Rotterdam Stroke Service. Om de resultaten in de keten te volgen en de ketenzorg te verbeteren, heeft DHD in opdracht van de Rotterdam Stroke Service een dashboard ontwikkeld.

Pilot waardegedreven ketenzorg

Het dashboard maakt onderdeel uit van een pilot waardegedreven zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct. Het uitgangspunt van de samenwerking in de keten is integrale financiering op basis van de gemeten kwaliteit. Hiervoor dienen data van zowel kosten als proces- en uitkomstindicatoren te worden verzameld en geanalyseerd. Bij de pilot zijn vier zorginstellingen op het gebied van neurologische zorg, medisch specialistische revalidatie en geriatrische revalidatie betrokken. In een later stadium volgt aansluiting van meerdere zorginstellingen en zorg in de chronische fase. 


Van keteninformatie tot ketenverbetering

Door middel van een dashboard waarin bovengenoemde indicatoren zijn verwerkt, kan de Rotterdam Stroke Service patiëntgroepen door de keten heen volgen en ziet zij welke resultaten er in de behandeling worden geboekt. In een latere versie laat het dashboard ook zien waar welke kosten worden gemaakt.

Het dashboard geeft specifiek inzicht in:

  • De opbouw van de patiëntenpopulatie;
  • De efficiëntie en effectiviteit van de keten (aan de hand van procesindicatoren);
  • De medische gesteldheid van de patiënten vlak na het infarct en na drie maanden (aan de hand van uitkomstindicatoren);
  • En uiteindelijk ook in de kosten voor de geleverde zorg per ketenpartner.

De Rotterdamse ketenpartijen zetten het dashboard de komende jaren in om de processen waar nodig bij te sturen en de ketenzorg rondom het herseninfarct te verbeteren.


Meer informatie?

Voor meer informatie over het dashboard of de rol die DHD als trusted third party kan spelen in uw project kunt u contact met ons opnemen via 030 799 61 65 of info@dhd.nl.