De Datahub voor kwaliteitsregistraties

​Eind 2019 hebben het NVZ- en NFU-bestuur DHD de opdracht gegeven voor het inrichten van de Datahub voor kwaliteitsregistraties. Momenteel leveren ziekenhuizen de data voor kwaliteitsregistraties aan een groot aantal verschillende organisaties. Dit resulteert in inefficiënte processen, verlies van grip op de datastromen en hoge administratieve lasten en kosten. Op deze gebieden is veel winst te behalen.

​De Datahub kwaliteitsregistraties wordt de verbindende schakel tussen de ziekenhuizen die data aanleveren en de verwerkers van de data. De ziekenhuizen leveren de kwaliteitsdata aan DHD. Wij distribueren de gebundelde data vanuit de hub aan de verschillende gegevensverwerkers van de kwaliteitsregistraties.

In 2020 staan met name de technische en organisatorische voorbereidingen centraal om de Datahub operationeel te maken. Hier merken de ziekenhuizen weinig van. Ook starten we met het aansluiten van de eerste registraties die nu al door DHD worden ondersteund op de Datahub. Ziekenhuizen die meedoen aan een van deze registraties worden hierover geïnformeerd. 

In de loop van 2020 wordt duidelijk om welke registraties het gaat. Eind 2020 besluiten de NVZ en NFU over het vervolg van het traject. Meer informatie over de Datahub leest u op deze pagina