Inrichting Datahub: klankbordgroepen, eerste kwaliteitsregistraties en webportaal

In augustus las u al over de inrichting van de Datahub. Inmiddels is deze verbindende schakel tussen ziekenhuizen en verwerkers van kwaliteitsdata bijna klaar om in gebruik te nemen. In dit bericht gaan we in op de betrokkenheid van ziekenhuizen bij de inrichting, de opzet van het webportaal en de vier lopende kwaliteitsregistraties.

Samen met de ziekenhuizen

DHD is van en voor de ziekenhuizen en dat geldt ook voor de Datahub. De ziekenhuizen zijn dan ook nauw betrokken bij de inrichting. Om relevante thema’s goed te kunnen bespreken, zijn meerdere klankbordgroepen in het leven geroepen. Deze klankbordgroepen kennen hun eigen aandachtsgebied:

  • In de operationele klankbordgroep worden praktische onderwerpen rond de inrichting van de Datahub besproken met ziekenhuismedewerkers die betrokken zijn bij de aanlevering van kwaliteitsregistraties of de automatisering ervan.
  • Onderwerpen op het gebied van informatiebeveiliging en juridische zaken worden in de juridische klankbordgroep behandeld.
  • In de adviesgroep wordt het strategische belang van de Datahub gespecificeerd in samenhang met de strategische doelstellingen van ziekenhuizen rond kwaliteitsregistraties.

De verschillende groepen komen periodiek bij elkaar om van gedachten te wisselen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen, zijn onder andere de inhoud van het webportaal voor aanlevering van de kwaliteitsdata (zie onder) en het opstellen van standaardcontracten die voor verschillende registraties kunnen worden toegepast met het oog op administratieve (kosten)besparingen.


Vanuit één omgeving

Deze administratieve besparingen zijn één van de voordelen die vanuit de Datahub worden nagestreefd. Een voordeel dat daar nauw mee samenhangt, is grip op data. Het webportaal dat momenteel wordt gebouwd, speelt hier een belangrijke rol in.

Webportaal-Datahub-kwaliteitsregistraties-DHD.PNG

Het webportaal is de plek waar ziekenhuizen informatie over de aanlevering van data voor kwaliteitsregistraties krijgen teruggekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan een overzicht van de aanlevermomenten van alle aangesloten kwaliteitsregistraties en per registratie specifieke informatie over de volledigheid, tijdigheid en kwaliteit van de data.

Door deze informatie voor alle aangesloten registraties te bundelen, hebben de ziekenhuizen een overzichtelijk totaalbeeld. Dit is waardevol, omdat bij verschillende registraties doorgaans verschillende medewerkers betrokken zijn, wat de nodige administratieve handelingen kan opleveren bij het opvragen van informatie.


Cataract aangesloten op dataontvangstraat

De vorige keer berichtten we al over de kwaliteitsregistratie voor cataract, ofwel staaroperaties aan het oog. Inmiddels zijn we met de laatste eindjes bezig om cataract als eerste registratie aan te sluiten op de dataontvangstraat van de Datahub. Het FHIR-kanaal is al actief. Andere aanleverroutes, zoals xml-aanleveringen en webformulieren, volgen binnenkort.

Deze succesvolle koppeling vormt het startsein voor het aansluiten van meer registraties. Op dit moment zijn we naast cataract ook aan de slag met kwaliteitsregistraties rond borstkanker (PUB), cerebro vasculaire incidenten (CVA) en multipel myeloom, ook wel bekend als ziekte van Kahler.


Volgend jaar meer registraties

Na de jaarwisseling wordt ook de registratie voor reumatoïde artritis (DQRA) aangesloten op de Datahub. Bij de livegang van de Datahub begin 2021 wordt daarnaast samen met de ziekenhuizen onderzocht welke andere kwaliteitsregistraties de grootste (administratieve) lasten met zich meebrengen. Mede op basis van dit overzicht wordt in samenspraak bepaald wat de volgende registraties zijn die worden aangesloten.

Houd voor meer informatie over de Datahub onze website in de gaten of neem voor vragen over bijvoorbeeld de aangesloten kwaliteitsregistraties contact met ons op.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief