Definitieve cijfers 2019 toegevoegd aan HDV

Er zijn updates doorgevoerd in de HDV waardoor deze nu dezelfde cijfers bevat als het Rapport LBZ-indicatoren 2019. Daarnaast is in de HDV een aparte diagnosegroep aangemaakt voor COVID-19 en zijn vanaf nu ook ongecodeerde opnamen beschikbaar in het instrument.

Definitieve cijfers 2019

De HDV is bijgewerkt met de definitieve cijfers over registratiejaar 2019 die ook zijn opgenomen in het Rapport LBZ-indicatoren 2019. Zo is het nieuwe berekeningsmodel voor de Heropnamenratio verwerkt. Daarnaast worden de LBZ-indicatoren vanaf nu alleen berekend over de opnamen die volgens de NZa voldoen aan de regels voor een klinische opname of langdurige observatie zonder overnachting. Dit betekent dat onderstaande voorbeelden in de huidige berekening niet meer worden meegenomen:

  • Patiënten die zijn opgenomen na 20.00 uur en voor 24.00 uur op dezelfde dag overlijden. 
  • Acute observaties korter dan 4 uur. 
  • Acute klinische opnamen waarbij de patiënt dezelfde dag nog naar huis gaat. 

Deze aanpassing wordt ook doorgevoerd voor de jaren 2017 en 2018. Hierdoor kunnen in de HDV kleine verschillen optreden met eerder getoonde resultaten op de drie indicatoren.


COVID-19 inzichtelijk

Voor COVID-19 is een aparte diagnosegroep aangemaakt in de HDV zodat deze afzonderlijk inzichtelijk is. Gebruikers vinden deze diagnosegroep onder het hoofdcluster ‘Infectieziekten en parasitaire aandoeningen’. 


Ongecodeerde opnamen 

Vanaf nu zijn de ongecodeerde opnamen die zijn aangeleverd door de ziekenhuizen inzichtelijk in de HDV. Deze opnamen kunnen worden overgenomen naar de Triggertool zodat tijdig het onderzoek kan worden uitgevoerd. Wanneer de betreffende opnamen later gecodeerd worden aangeleverd, wordt dit bijgewerkt in de Triggertool.


Zie deze pagina voor andere updates en ontwikkelingen omtrent COVID-19.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief