‘Waardevolle informatie begint bij goede vastlegging’

​Maandag 23 september organiseerde het Informatieberaad Zorg een meetup rondom het thema ‘gezonde data’. De workshop die DHD tijdens de meetup verzorgde over het belang van goede diagnoseregistratie aan de bron leidde tot een interessante uitwisseling van ideeën tussen verschillende disciplines.

​Want, schetst senior beleidsadviseur Floor Bakker de situatie: ‘Het is heel goed dat er steeds meer initiatieven ontstaan rond informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen, maar het begint bij de kwaliteit van de vastlegging.’ Samen met informatieanalist Maarten Zaal ging ze in gesprek met deelnemers van onder andere ziekenhuizen, het ministerie van VWS, revalidatieartsen, Registratie aan de bron, het CBS, ZonMw en een verzorgingstehuis. 


Flinke uitdaging

Het probleem: artsen leggen diagnosen weliswaar vast in het EPD, maar doen dit veelal onvolledig of in vrijetekstvelden. Hierdoor zijn de vastgelegde gegevens vaak niet goed uitwisselbaar of bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Bakker: ‘Daarvoor is een cultuuromslag nodig. Hoe bereiken we die?’

Een ingewikkelde vraag, zo blijkt uit een rondgang door de zaal. ‘Je probeert namelijk een medisch-inhoudelijke prikkel te geven in een financieel ingestoken wereld – een flinke uitdaging’, merkt een van de bezoekers op. Daarmee doelt zij op het feit dat de vastlegging vaak plaatsvindt in de context van de financiële administratie. Dat is tevens de reden dat de arts het vrijetekstveld gebruikt; hij kan de medische inhoud onvoldoende kwijt.


Richt je tot de opleidingen

Hoe krijg je die knop dan toch om? ‘Richt je met deze boodschap tot de opleidingen’, klinkt het uit de zaal. ‘Studenten denken immers niet vanuit bestaande beperkingen.’ ‘En laat ook vooral zien wat je terugkrijgt voor gestandaardiseerde vastlegging, zoals goede benchmarks en medisch-relevante onderzoeksuitkomsten’, merkt een andere bezoeker op. Het chirurgiedashboard ZUIVER en spierziektendatabase CRAMP zijn hier voorbeelden van.

Een grote uitdaging dus, maar ook een belang dat breed gedragen wordt, vat Maarten Zaal de sessie samen: ‘Ik vind het erg interessant om al jullie perspectieven te horen. Dit geeft eens te meer aan dat de kwaliteit van diagnoseregistratie een onderwerp is dat onze aandacht verdient.’