Update 23 maart: Extra uitlevering Diagnosethesaurus vanwege COVID-19

​De nieuwste uitlevering (3.8) van de Diagnosethesaurus staat voor u klaar in Mijn DHD. Deze tussenuitlevering is tot stand gekomen vanwege de noodzaak om bepaalde concepten en afleidingen met betrekking tot COVID-19 per direct beschikbaar te kunnen stellen in de ziekenhuizen.

Update: Maandag 23 maart is een aanvullende tussenuitlevering (3.9) van de Diagnosethesaurus verschenen. Ten opzichte van de tussenuitlevering (3.8) van dinsdag 17 maart zijn aanvullende termen met DBC opgenomen. 

Het gaat om de volgende zes nieuwe termen: ‘cardiale infectie door COVID-19’, ‘cardiomyopathie door COVID-19’, ‘koorts door COVID-19’, ‘infectie door COVID-19’, ‘verdenking op infectie door COVID-19’ en ‘dyspnoe door COVID-19’. Deze termen hebben ook afleidingen naar DBC’s voor verschillende specialismen. Alle termen en afleidingen zijn per direct beschikbaar via Mijn DHD.


Oorspronkelijke bericht 17 maart:

In deze uitlevering zijn ‘COVID-19’ en ‘gastro-enteritis door COVID-19’ toegevoegd. In uitlevering 3.7 waren de twee concepten ‘acute respiratoire aandoening door 2019 novel coronavirus’ en ‘verdenking op acute respiratoire aandoening door 2019 novel coronavirus’ al beschikbaar. Alle termen en afleidingen kunnen per direct worden gebruikt.

Een toelichting op de wijzigingen voor de Diagnosethesaurus is te vinden in de release notes en de handreiking aan de raden van bestuur, zoals deze vandaag door de Federatie van Medisch Specialisten wordt verstuurd. 

Na overleg met de NVIC en de Stichting NICE is besloten de afleidingen naar Apachecodes voorlopig te beëindigen, aangezien deze niet allemaal juist aan de Diagnosethesaurus waren gekoppeld.


Uitleveringen en uitleverformaten

De thesauri zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Voordat u de bestanden downloadt, raden we aan bij uw leverancier na te vragen of het epd/zis dit uitleverformaat kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus. Meer informatie over uitleverformaat 4.1 vindt u op deze pagina.


Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD. Deze versies van de thesauri zijn tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.

De thesauri worden in 2020 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kan de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld september 2018 ten opzichte van december 2018.