Nieuwe uitlevering Diagnosethesaurus met herziening COVID-19

​De nieuwste uitlevering van de Diagnosethesaurus (3.11) is vandaag gepubliceerd. Deze uitlevering is mede tot stand gekomen om te voldoen aan de wensen van de ziekenhuizen omtrent het vastleggen van zorg gerelateerd aan infecties met het SARS-CoV-2 virus, ‘COVID-19’.

Zo wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten met een bevestigde en een vermoedelijke SARS-CoV-2 infectie. Hiervoor zijn afleidingen naar de ICD-10 code U07.1, ‘COVID-19, virus geïdentificeerd’ toegevoegd in de Diagnosethesaurus. Ziekenhuizen gebruiken dit onder meer voor interne processen en aanlevering aan de DIS.

In de handreiking die DHD in samenspraak met de NFU, NVZ en FMS heeft geschreven, staat verdere uitleg over de wijzigingen rondom COVID-19 en de mogelijke impact hiervan. Omdat er zorgvuldige afstemming nodig was met de diverse partijen over de gewenste wijzigingen en de handreiking is er vertraging opgetreden in de uitlevering.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De omschrijving van enkele COVID-19 concepten is aangepast van ‘aandoening door COVID-19’ naar ‘aandoening door SARS-CoV-2’. Voor deze concepten is de ICD-10-afleiding gewijzigd naar U07.1, zodat ze kunnen worden geregistreerd voor patiënten met een op basis van een laboratoriumtest bewezen infectie. 
  • De concepten 93408 ‘acute respiratoire aandoening door SARS-CoV-2’ en 93409 ‘acute respiratoire aandoening vermoedelijk door SARS-CoV-2’ zijn in de huidige release voor Inwendige geneeskunde gekoppeld aan zowel dbc 402 ‘Interstitiële pneumonie’ als dbc 469 ‘Overige virusziekten nno’. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) adviseert dbc 402.
  • Ten opzichte van uitlevering 3.10 zijn in overleg met de betreffende wetenschappelijke verenigingen twee concepten verwijderd: ‘koorts door COVID-19’ en ‘infectie door COVID-19’. Er is één nieuw concept toegevoegd: ‘gastro-enteritis vermoedelijk door SARS-CoV-2’.


Overige wijzigingen

Er zijn in totaal 416 concepten gewijzigd in deze versie van de Diagnosethesaurus. Naast aanpassingen omtrent COVID-19 zijn met name nieuwe koppelingen met SNOMED CT toegevoegd (325 concepten). Verder zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd om termen eenduidig te maken. Tot slot zijn er ook correcties doorgevoerd in de ICD-10 afleidingen.


Uitlevering

De thesauri worden in 2020 eens in de twee maanden (in de even maanden) gepubliceerd via Mijn DHD. U vindt het uitleverschema op deze pagina. In de tussenliggende (oneven) maanden kan de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is, zoals bij deze uitlevering het geval is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.

Deze versie van de thesaurus is tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld september 2018 ten opzichte van december 2018.


Zie deze pagina voor andere updates en ontwikkelen omtrent COVID-19.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief