Eerste uitlevering in formaat 3.2 voor de thesauri; Verrichtingenthesaurus aangevuld voor Plastische chirurgie en gipsverbandmeesters

​Donderdag 28 juni zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (2.36) en de Verrichtingenthesaurus (1.5) uitgeleverd. In deze versie van de Diagnosethesaurus zijn de kenmerken CRAMP, KinCor en DSM-5 toegevoegd. De Verrichtingenthesaurus is aangevuld met de opleidingscodes voor Plastische chirurgie en termen voor de gipsverbandmeesters.

De opleidingscodes (concilium) voor Plastische chirurgie zijn in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie toegevoegd aan de Verrichtingenthesaurus. Ook is een aantal termen gewijzigd. In samenwerking met de Vereniging Gipsverbandmeesters Nederland zijn de termen voor gipsverrichtingen bijgewerkt en obsolete termen vervangen door nieuwe termen.

Voor de Diagnosethesaurus zijn naast de toevoeging van bovenstaande kenmerken verschillende wijzigingsverzoeken doorgevoerd.


Uitleverformaat 3.2

Dit is de eerste uitlevering die behalve in het bekende formaat 3.1 ook in het nieuwe uitleverformaat 3.2 wordt gepubliceerd. In dit nieuwe uitleverformaat zijn ten opzichte van 3.1 structuurwijzigingen aangebracht om extra data te kunnen opnemen in de thesauri. De EPD/ZIS-leverancier kan deze data toepassen in de functionaliteit van het EPD, zodat de zorgverleners beter worden gefaciliteerd. Meer informatie over dit uitleverformaat vindt u op deze pagina. U kunt bij uw EPD-leverancier navragen vanaf welke versie van de thesauri uitleverformaat 3.2 wordt ondersteund. Uitleverformaat 3.1 wordt eind november 2018 voor het laatst gepubliceerd.


Maandelijkse uitlevering

Om de Diagnosethesaurus en de Verrichtingenthesaurus actueel te houden, levert DHD maandelijks een nieuwe versie uit die ziekenhuizen kunnen implementeren in het EPD/ZIS. Gemachtigde gebruikers kunnen de thesauri downloaden in Mijn DHD. Het uitleverschema vindt u hier

Deze versies van de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus zijn tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medische specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU. 


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering wordt voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld april 2018 ten opzichte van december 2017.


Heeft u vragen over deze uitlevering?

Neem dan contact met ons op.