OmniQ geopend voor de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen

Vanaf 1 februari 2019 kan de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ) over registratiejaar 2018 worden ingevuld in OmniQ. De deadline voor het accorderen van de vragenlijst is 1 juni 2019. Dit jaar is extra aandacht uitgegaan naar het verminderen van de registratielast.

Net als voorgaande jaren streven wij er in samenwerking met de NVZ en NFU naar de registratielast voor ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden. Om die reden hebben we ten opzichte van vorig jaar volledige hoofdstukken verwijderd en een aantal onderdelen vooraf ingevuld op basis van ingevulde antwoorden van vorig jaar.


Vragen in de huidige EJZ

De huidige uitvraag beperkt zich tot de volgende onderdelen:

  • Medisch specialisten, waarin aantallen, fte’s en salariskosten per categorie specialist worden uitgevraagd. Dit hoofdstuk geldt voor zowel algemene ziekenhuizen als UMC’s.
  • Personeel en salaris, waarin vanaf nu aantallen, fte’s en salariskosten alleen nog worden uitgevraagd voor het personeel dat niet in loondienst is. Dit hoofdstuk geldt alleen voor de algemene ziekenhuizen.


Rapportagefunctie in OmniQ

Vanaf nu kunt u rapportages uitdraaien met de door uw ziekenhuis ingevulde antwoorden. Deze kunt u onder andere voor uw eigen administratie gebruiken.


Toegang tot de EJZ

U vindt de EJZ-vragenlijst in OmniQ. De lokaal beheerder van uw ziekenhuis kan u toegang verlenen. Weet u niet wie de lokaal beheerder is? Neem dan contact met ons op.