Gewijzigde datums met betrekking tot definitieve HSMR

Elk jaar berekent het CBS de definitieve HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen. Met ingang van dit jaar heeft de NZa in overleg met de NVZ, NFU, DHD en CBS de publicatiedatum vervroegd. Dit heeft ten opzichte van vorig jaar een aantal gewijzigde datums tot gevolg.

​De gewijzigde datums zijn:

  • Het digitale HSMR-rapport 2015-2017 is uiterlijk 1 oktober 2018 beschikbaar via Mijn DHD voor hiertoe gemachtigde personen.
  • Het gedrukte rapport wordt uiterlijk 15 oktober 2018 naar de raden van bestuur van de ziekenhuizen gestuurd.
  • De deadline voor het publiceren van de definitieve HSMR (2015-2017) op de website van het ziekenhuis en het aanleveren van deze cijfers aan de NZa is 31 december 2018. Zie voor meer info de NZa-regeling en NVZ-kennisnet.
  • Ziekenhuizen kunnen DHD machtigen om de sterftecijfers door te leveren aan de NZa. De machtiging wordt meegeleverd met het HSMR-rapport (zowel de digitale als het gedrukte rapport). De deadline voor het insturen van de machtiging is 1 november 2018.