Herziening lijsten Hematologie en Allergologie in Diagnosethesaurus

​DHD heeft samen met betrokken artsen de termen voor hematologische en allergologische aandoeningen in de Diagnosethesaurus herzien. Dit is op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) en de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) gedaan met het oog op compleetheid en eenduidigheid van de lijsten.

Wijzigingen Hematologie

De termen voor hematologische aandoeningen zijn in lijn gebracht met de internationale classificatie van de WHO 2016. Ook is de lijst aangevuld met overkoepelende termen, bedoeld voor vastlegging in het geval dat het stellen van een specifieke diagnose (nog) niet mogelijk is. Als de voorgenomen wijzigingen worden doorgevoerd, worden voor de lijst van Interne geneeskunde ongeveer 30 termen verwijderd en 90 termen toegevoegd.


Wijzigingen Allergologie

De herziene Allergologie-lijst voor de Diagnosethesaurus wordt korter dan de huidige lijst; er worden ongeveer 110 termen verwijderd en 75 termen toegevoegd. We zijn in gesprek met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) om de nieuwe allergologische termen ook op te nemen in de lijst van Interne geneeskunde.

De NVvAKI heeft besloten bij de diagnosetermen voor allergologische aandoeningen geen informatie meer op te nemen over veroorzakende stoffen. Samen met DHD zijn zij in gesprek met de leveranciers om hiervoor SNOMED CT-lijsten in de epd’s te verwerken. Als een arts de diagnose vastlegt met de Diagnosethesaurus, wordt op basis van het kenmerk de bijbehorende lijst met allergenen getoond die vervolgens kunnen worden vastgelegd. ChipSoft heeft al toegezegd deze SNOMED-lijsten op te nemen. Ziekenhuizen met andere epd’s worden verzocht contact op te nemen met hun leverancier.


Impact van de wijzigingen

Voordat de wijzigingen worden doorgevoerd in de Diagnosethesaurus, wordt de impact op processen in het ziekenhuis in kaart gebracht. Bijvoorbeeld voor de Zorgadministratie, (management)rapportages en kwaliteitsregistraties. Op basis van deze informatie wordt onder meer besloten wat het beste moment is om de wijzigingen door te voeren.