HSMR-rapport 2015-2017 op 12 oktober verstuurd naar raden van bestuur

​Vrijdag 12 oktober 2018 zijn de gedrukte HSMR-rapporten 2015-2017 verstuurd naar de raden van bestuur van alle ziekenhuizen. Twee weken eerder, op 28 september, werden de digitale versies verstuurd. Hiermee is het HSMR-rapport in verband met de vervroegde publicatiedeadline van de sterftecijfers (31 december) eerder verschenen dan voorgaande jaren.

​DHD biedt ziekenhuizen namens de NVZ en NFU jaarlijks inzicht in de sterftecijfers. De berekeningen en rapportages in het HSMR-rapport zijn in opdracht van DHD gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van de LBZ-data over verslagjaar 2017. Indien de data van het ziekenhuis dit toelaten, zijn in het HSMR-rapport ook de cijfers over 2015 en 2016 opgenomen.

Met behulp van het rapport kunnen ziekenhuizen de geleverde zorg evalueren en waar nodig verbetermogelijkheden aanwijzen. Dit is mogelijk door een vergelijking te maken met landelijke gemiddelden. Een significant hoge HSMR kan worden opgevat als een indicatie dat de kwaliteit van zorg mogelijk – maar niet noodzakelijk – in het geding is.

Willen ziekenhuizen de uitkomsten nader onderzoeken, dan kunnen zij hiervoor dossieronderzoek uitvoeren met behulp van de Hospital Data Viewer (HDV). Dit levert relevante informatie op waarmee verbeterpunten kunnen worden geformuleerd.


Meer informatie

Op deze pagina vindt u meer informatie over het HSMR-rapport. Heeft u vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.