HSMR-rapport 2016-2018 verstuurd naar de ziekenhuizen

7 oktober 2019 zijn de gedrukte HSMR-rapporten 2016-2018 verstuurd naar de raden van bestuur van de ziekenhuizen. Een week eerder ontvingen gemachtigde gebruikers de digitale versies van het rapport.

Namens de NVZ en NFU geeft DHD ziekenhuizen jaarlijks inzicht in de sterftecijfers. De berekeningen en rapportages in het HSMR-rapport zijn in opdracht van DHD gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van LBZ-data. In totaal ontvingen 71 ziekenhuizen hun HSMR-rapport over 2018.

Het HSMR-rapport maakt het mogelijk om de geleverde zorg te evalueren en gericht verbetermogelijkheden in het zorgproces aan te wijzen door de uitkomsten van het eigen ziekenhuis te vergelijken met landelijke gemiddelden. Een significant hoge HSMR kan worden opgevat als een indicatie dat de kwaliteit van de zorg mogelijk – maar niet noodzakelijk – in het geding is. 

Willen ziekenhuizen de uitkomsten nader onderzoeken, dan kunnen zij hiervoor dossieronderzoek uitvoeren met behulp van de Hospital Data Viewer (HDV). Dit levert relevante informatie op voor de formulering van verbeterpunten.


Meer informatie

Op deze pagina vindt u meer informatie over het HSMR-rapport. Heeft u vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.