ICD-10-codeadviezen januari 2022 gepubliceerd

Vandaag zijn de nieuwe ICD-10-codeadviezen gepubliceerd. Het document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20220101' kan via deze pagina worden gedownload.

Deze versie bevat vier nieuwe adviezen en acht adviezen met aanvullingen en/of mutaties, daarnaast is één advies komen te vervallen. Verder zijn er wijzigingen opgenomen in Bijlage 1, de lijst met minimaal te coderen comorbiditeiten en risicofactoren. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 146-148 van het document. 


De nieuwe adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.