ICD-10-codeadviezen juli 2022 en handreiking informatiebronnen beschikbaar

Vandaag zijn de nieuwe ICD-10-codeadviezen, vastgesteld door de Expertgroep ICD-10, gepubliceerd. U kunt het document (versie 20220701) hier downloaden. Op pagina 149 ziet u wat de nieuwe en gewijzigde codeadviezen zijn. 

Handreiking met online naslagwerk voor medisch codeurs

De expertgroep heeft bovendien een selectie van webpagina’s gebundeld waar u informatie kunt vinden over ziektebeelden, anatomie en suggesties voor ICD-10 codes. Dit document is toegevoegd aan de pagina met de gepubliceerde codeadviezen, onder het kopje ‘Recente documenten’.