Update ICD-10 codering COVID-19

Graag informeren wij u over een update voor de ICD-10 codering van COVID-19 in de medische LBZ.

Voor de codering van COVID-19 is naast code U07.1 ook code U07.2 beschikbaar gesteld. Deze codes zijn met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2020.

Hieronder vindt u de codes en omschrijvingen zoals ze nu zijn vastgesteld door de WHO met daarbij de instructie voor het coderen van COVID-19 opgesteld door de expertgroep ICD-10.


U07.1 COVID-19, virus geïdentificeerd

 • gebruik deze code alleen als COVID-19 is bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest
 • eventuele manifestaties worden aanvullend vastgelegd

U07.2 COVID-19, virus niet geïdentificeerd

 • gebruik deze code alleen als er sprake is van
  • verdenking op of vermoedelijk COVID-19 maar (nog) niet bevestigd d.m.v. een positieve laboratoriumtest
  • COVID-19 NNO (indien niet duidelijk is of er een laboratoriumtest is uitgevoerd of als de testuitslag (nog) niet bekend is)
 • eventuele manifestaties worden aanvullend vastgelegd

Niet registreren: De codes B34.2 en B97.2 worden niet (aanvullend) geregistreerd bij gebruik van U07.1 en U07.2

Hoofddiagnose / nevendiagnose

 • Indien (verdenking op) COVID-19 de hoofdreden van opname is: codeer U07.1/2 als hoofddiagnose 
 • Indien COVID-19 niet de hoofdreden van opname is: codeer U07.1/2 als nevendiagnose
 • COPD (met én zonder exacerbatie) in combinatie met COVID-19: codeer U07.1/2 als hoofddiagnose (let op: wijkt af van de bestaande COPD-codeadviezen)

NB Voor alle bovengenoemde situaties geldt de volgende uitzondering: indien na laboratoriumtest geen COVID-19 maar een andere ziekteverwekker is vastgesteld; codeer dan de aandoening en de andere ziekteverwekker op de gebruikelijke wijze zonder U07.1/2.

Naslaan laboratoriumtesten
Indien de arts als diagnose COVID-19 aangeeft, maar in de ontslagbrief geen laboratoriumtest op COVID-19 is vermeld, adviseren we specifiek voor déze situatie het epd te raadplegen op positieve- dan wel negatieve laboratoriumtesten op COVID-19

Voorbeelden
Indien (verdenking op) COVID-19 de hoofdreden van opname is
COVID-19 bewezen positief met viruspneumonie: U07.1 + J12.8
COVID-19 NNO met viruspneumonie: U07.2 + J12.8
COVID-19 bewezen positief met virale gastro-enteritis: U07.1 + A08.3
COVID-19 verdenking met pneumonie, na laboratoriumtest blijkt geen COVID-19 maar een adenoviruspneumonie: J12.0

Indien COVID-19 niet de hoofdreden van opname is, codeer U07.1/2 dan als nevendiagnose
Opname vanwege een acuut transmuraal voorwand myocardinfarct, tevens blijkt uit genomen test patiënt COVID-19 positief: I21.0 + U07.1

COPD (met én zonder exacerbatie) in combinatie met COVID-19
exacerbatie van COPD o.b.v. een pneumonie en COVID-19 bewezen positief: U07.1 + J44.0- + J12.8
verdenking COVID-19  met COPD NNO: U07.2 + J44.99


Mogelijk zijn er in uw ziekenhuis, op basis van eerdere communicatie, opnamen geregistreerd met code U07.1. Wij adviseren om bij die opnamen na te gaan of deze code juist is of mogelijk moet worden aangepast naar U07.2.
Verder willen wij u erop wijzen dat de ICD-10 codering in de T-Rex / Diagnosethesaurus mogelijk nog niet is aangepast op basis van het laatste inzicht.

Op de website van het RIVM vindt u een aangepast ICD-10 downloadbestand (ICD-10-2014v15vb-O-3-C) voor gebruik in de LBZ. 

Bovenstaand advies zal worden verwerkt in een nieuwe versie van het document ICD-10 codeadviezen op de website van DHD. In verband met de verwerking van en eventuele aanvullingen op het advies zal de publicatie van het document ICD-10 codeadviezen worden uitgesteld naar mei.