Indicatoren verslagjaar 2021 toegevoegd aan SKI

Vanaf nu kunt u indicatoren over verslagjaar 2021 benchmarken in SKI. Het gaat hierbij om de data voor de Transparantiekalender medisch-specialistische zorg (MSZ) en medisch-specialistische revalidatie (MSR).

De Transparantiekalender MSZ is openbaar beschikbaar. De andere data zijn voor gebruikers van zorginstellingen met een DHD-account benaderbaar. Ook is de interne dataset RN over verslagjaar 2021 ingelezen. Deze set is alleen beschikbaar voor revalidatie-instellingen die lid zijn van Revalidatie Nederland. De IGJ-indicatoren voor de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken worden in juli beschikbaar gesteld in SKI. 

U kunt de nieuw toegevoegde gegevens onder andere analyseren door uw zorginstelling te vergelijken met een benchmarkgroep (zoals umc’s, zbc’s of revalidatie-instellingen). Ook kan het waardevol zijn om te kijken of uw uitkomsten afwijken van het landelijke gemiddelde. Vervolgens kunt u binnen de eigen instelling nagaan wat de verklaring hiervoor is en welke context hierbij relevant is, om zo tot mogelijke kwaliteitsverbetering te komen.


Meer inzicht in kwaliteitscijfers

Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl publiceren ook de kwaliteitscijfers van 2021. Met deze cijfers kunnen patiënten zien hoe hun ziekenhuis of revalidatie-instelling scoort op veelvoorkomende behandelingen en op algemene kwaliteitsthema's. Dit helpt om een keuze te maken voor passende zorg. Op de websites staan ook actuele wachttijden en informatie over samenwerking tussen ziekenhuizen.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief