Inrichting Datahub in volle gang

Medio 2020 is DHD in opdracht van de NVZ en NFU gestart met de inrichting van de Datahub. De Datahub wordt de verbindende schakel tussen de ziekenhuizen die data, waaronder die van kwaliteitsregistraties, aanleveren en de verwerkers van deze data. In dit bericht bieden we u een kijkje achter de schermen bij de voorbereidingen.

De ontwikkeling van de Datahub heeft als doel een vermindering van de registratielast, lagere integrale kosten en meer grip op patiëntendata. Daarnaast zullen door uniformiteit van de data de kwaliteit en toepassingsmogelijkheden voor onder andere patiëntenzorg en onderzoek toenemen. 


Eén webportaal voor data-aanlevering

Om dit mogelijk te maken, wordt momenteel een webportaal met achterliggende ontvangstraat ontwikkeld en ingericht. Dit portaal wordt de visuele interface tussen de gebruikers en de techniek. Oftewel: de plek waar ziekenhuizen de data aanleveren, de verwerking kunnen volgen en waar de data worden doorgeleverd aan verwerkers die door de ziekenhuizen zijn geaccordeerd.

Datahub-voor.jpg

Omdat in de Datahub verschillende datastromen kunnen worden gecombineerd, hoeven dezelfde data niet meerdere malen te worden aangeleverd. Hierdoor besteden ziekenhuizen minder tijd aan dubbele registraties en aanleveringen, terwijl de waarde van de informatie toeneemt.

De Datahub brengt ook op technisch vlak voordelen met zich mee. Zo wordt de ontvangstraat geschikt gemaakt voor verschillende aanleverstandaarden, waaronder csv, xml en de nieuwe FHIR-standaard. Hierdoor kan worden aangeleverd op de manier die het best bij de techniek van het ziekenhuis past.


Cataract: van het epd naar DHD

Een mooi praktijkvoorbeeld van hoe de Datahub gaat werken, is de samenwerking met het Radboudumc voor de kwaliteitsregistratie Cataract (staaroperaties), dat samen met het programma Registratie aan de bron is opgezet. Waar eerst veel handmatige stappen moesten worden doorlopen, ontvangt DHD nu geautomatiseerd via FHIR data vanuit het Radboudumc.

Cataract-Datahub-DHD-Radboudumc.png

De aanlevering bestaat inmiddels volledig uit gegevens die toch al in het epd worden vastgelegd. Overtypen hoeft dus niet meer. Dat betekent nul extra registratielast én een betere basis voor analyse, benchmarking en feedback.

Zie deze pagina voor meer informatie over de samenwerking of bekijk de video van Registratie aan de bron.

 

Reumatologische spiegelinformatie

Nog een voorbeeld. In 2019 heeft de Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR) in samenwerking met DHD het project Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis (DQRA) opgezet. Het doel: het verzamelen en vergelijken van uitkomstmaten en medische gegevens van patiënten met reumatische ziekten. Deze gegevens worden vervolgens landelijk geëvalueerd om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Meerdere ziekenhuizen zijn inmiddels ingegaan op de uitnodiging om mee te doen aan deze registratie. Achter de schermen is DHD druk bezig met het aanpassen naar het aanleverproces conform de werkwijze van de Datahub.

Op basis van de aangeleverde data gecombineerd met de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) krijgen de deelnemende ziekenhuizen daarnaast een benchmark waarmee zij zich onderling kunnen vergelijken. Bijvoorbeeld rondom het aantal patiënten, gebruik van add-on geneesmiddelen en de uitkomst van zorg (DAS-28).

Vragen of ideeën over de Datahub? Neem dan contact met ons op.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief