In gesprek met... Rob en Kees over FHIR

Voor de reeks 'In gesprek met...' gaan DHD’ers vanuit hun eigen expertise de dialoog aan over een actueel onderwerp. In dit tweede artikel van de serie delen projectleider/consultant Rob Saathof en IT-manager Kees de Waard hun ervaringen met de nieuwe standaard FHIR voor het uitwisselen van informatie.