Aanlevering kwaliteitsindicatoren verloopt voorspoedig

Sinds 29 november 2018 is OmniQ geopend voor de aanlevering van de kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender, de Basisset MSZ en Inzicht in Revalidatie. Inmiddels heeft ruim drie kwart van de instellingen minimaal 80% van de gegevens voor de Transparantiekalender aangeleverd.

Ziekenhuizen hebben t/m 14 april om de indicatoren voor de Transparantiekalender en Inzicht in Revalidatie aan te leveren en te accorderen. De deadline voor de Basisset MSZ (IGJ) is 14 april voor de voorlopige indicatoren. De definitieve indicatoren kunnen van 18 april t/m 31 mei worden ingevuld en geaccordeerd. De (voorlopige) ondertekencodes voor de accordering zijn 21 maart naar de raden van bestuur verstuurd.


Kwaliteitsregistraties geïmporteerd

Ook achter de schermen verloopt het proces rond OmniQ soepel. Om de registratielast voor ziekenhuizen zoveel mogelijk te beperken, worden voor verschillende kwaliteitsregistraties vooraf ingevulde indicatoren in OmniQ geïmporteerd. Voor de Transparantiekalender en Inzicht in Revalidatie zijn inmiddels alle indicatoren geïmporteerd. Dit betreft de kwaliteitsregistraties van LROI, DICA, Renine, Revalidatie Nederland, LTR en NCFS.

Voor de Basisset MSZ hoeven alleen de Heropnamenratio en Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) nog te worden geïmporteerd. Dit gebeurt in verband met de jaarafsluiting van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (medische data) op 15 mei.