Kwartaaluitlevering Verrichtingenbestand (CBV) van 1 juli 2018

Op 14 juni 2018 heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin verwerkt de mutaties tussen 12 maart en 11 juni 2018. Personen die gemachtigd zijn om het CBV te downloaden, vinden het bestand in Mijn DHD.

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

  • Reguliere mutaties, aanvragen en koppelwijzigingen die hebben plaatsgevonden tussen 12 maart en 11 juni 2018.
  • Mutaties van het CBV in het kader van de doorontwikkeling naar de Verrichtingenthesaurus.

CBV-codes die van een einddatum zijn voorzien, zijn terug te vinden in de mutatielijsten en de bestanden.