Ziekenhuizen leveren financiële LBZ-data versneld aan

​Op één na alle ziekenhuizen hebben versneld financiële LBZ-data over de eerste drie maanden van 2020 aangeleverd. Deze actie volgt uit een oproep van DHD namens de NZa, NVZ en NFU. De data worden gebruikt om inzicht te krijgen in de uitgestelde planbare urgente zorg voor patiënten zonder COVID-19.

Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd de planbare zorg voor patiënten zonder COVID-19 te coördineren. Door de NZa, NVZ en NFU is afgesproken dat de NZa een nulmeting uitvoert. Met de uitkomsten en bevindingen van deze nulmeting wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande structuren en overleggen (afspraken ziekenhuis-zorgverzekeraar, ROAZ-overleg en de Landelijke Coördinatie Patiëntenspreiding). Hiervoor is het van groot belang dat op korte termijn landelijk overzicht komt van de omvang en typen van deze zorg.

De NVZ en NFU participeren in het hiervoor opgezette programma en ondersteunen deze versnelde dataverstrekking via de LBZ van harte. Dat levert voor de ziekenhuizen de minste extra administratieve last op en de LBZ is een betrouwbare, volledige bron om vergelijkingen op te baseren. Ziekenhuizen krijgen de data teruggekoppeld als benchmarkinformatie, onder andere via de ZOOM-rapportage.


Oproep krijgt veel gehoor

Hoewel de oproep nog geen week geleden is gedaan, hebben nu al meer dan 50 ziekenhuizen de data versneld aangeleverd. Erg fijn! Ook voor de volgende maanden – in ieder geval tot en met augustus 2020 – vragen wij de financiële LBZ-data versneld aan te leveren volgens deze uitbreiding op het aanleverschema:

Versnelde aanlevering LBZ.JPG

Data over COVID-19-patiënten

Deze extra aanleveringen hebben alleen betrekking op de financiële LBZ-data en zijn bedoeld om een overzicht te kunnen maken van verplaatste en uitgestelde zorg. Het gaat hierbij dus niet om het in kaart brengen van de zorg rond COVID-19-patiënten. Dit laatste is vanzelfsprekend ook zeer belangrijk. Momenteel onderzoeken we daarvoor met de NVZ en NFU de mogelijkheid van versnelde aanlevering van de medische LBZ-data.

Voor nu is het vooral belangrijk dat COVID-19-patiënten goed worden gecodeerd. Zie de nieuwssectie voor de meest recente ICD-10 codeadviezen en extra uitleveringen van de Diagnosethesaurus.


Kijk op deze pagina voor een overzicht van verschillende activiteiten naar aanleiding van COVID-19.