Gezamenlijk grootschalig onderzoek naar long-COVID

​In oktober 2021 gaat een grootschalig onderzoek naar long-COVID van start. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel samen met drie vakgroepen Huisartsengeneeskunde en DHD. De bijdrage van DHD bestaat uit het aanleveren van geanonimiseerde LBZ-data en inbrengen van inhoudelijke expertise.

Long-COVID is een verzamelwoord voor lang aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting. In het onderzoek gaat extra aandacht uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachterstand en zwangeren.

Voor het onderzoek worden diverse geanonimiseerde zorggegevens gecombineerd uit elektronische patiëntendossiers, waaronder de LBZ-dataverzameling (opnamen en poliklinische zorg, inclusief ic-opnamen) die door DHD wordt verwerkt en gegevens van huisartsen. Ook worden gegevens geanalyseerd die zijn verzameld in het Nivel Coronacohort.

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op de website van het Nivel.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief