Nieuwe ICD-10 codeadviezen en handleiding morfologiecodering

Vandaag zijn de nieuwe ICD-10 codeadviezen en de vernieuwde handleiding morfologiecodering gepubliceerd. Het document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20210101.pdf' en de geactualiseerde ‘Handleiding morfologiecodering ICD-O-3.2 in de LBZ versie 20210111.pdf’ kunt u op deze pagina downloaden.

De nieuwe versie van de ICD-10 codeadviezen bevat acht adviezen met mutaties en aanvullingen ten opzichte van van de vorige versie van oktober 2020. Daarnaast betreffen drie adviezen tekstuele aanpassingen. Acht adviezen zijn tot slot geheel komen te vervallen. Een overzicht van deze wijzigingen vindt u op pagina 136 t/m 138 van het document Codeadviezen.

Veel van de wijzigingen komen voort uit de 2021-versie van de ICD-10 codeadviezen. Deze nieuwe versie van de ICD-10 bevat alle correcties en updates die tussen 2014 en 2020 zijn doorgevoerd door de WHO. Hier leest u meer over de 2021-versie.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief