Nieuwe functionaliteiten en data in het DHD-dashboard

​De afgelopen periode zijn diverse tools in het DHD-dashboard bijgewerkt met nieuwe functionaliteiten en data. Zo zijn sinds deze zomer de Verkoopprijzenbenchmark over 2019 en Verwijsgedrag huisartsen over 2018 beschikbaar. Ook zijn extra downloads toegevoegd aan het thema marktinformatie die gebruikers uitgebreidere analysemogelijkheden bieden.

Verkoopprijzenbenchmark 2019

Afgelopen juli is de Verkoopprijzenbenchmark over 2019 beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. Doordat deze LBZ-data over 2019 maandelijks worden bijgewerkt, kunnen actuele analyses worden gemaakt. Daarnaast is vanaf nu in de download ‘financieel beknopt’ ook zichtbaar hoeveel DBC-zorgproducten in de dataset aanwezig zijn voor zowel het eigen ziekenhuis als de peergroup.


Verwijsgedrag huisartsen 2018

De tool Verwijsgedrag huisartsen is bijgewerkt met data over 2018. Door een verbetering van de kwaliteitscontroles omvatten deze data meer ziekenhuizen dan voorgaande jaren: 70 van de 76. Wij zijn met de zes resterende ziekenhuizen in gesprek om de dataset over 2019 volledig te maken.


Downloads marktinformatie

Er zijn aanpassingen aangebracht in de downloads van het onderdeel marktinformatie in het DHD-dashboard. In de downloads met ‘totaalbestand’ in de bestandsnaam zijn op verzoek van de ziekenhuizen de totalen per kwartaal, postcode4, specialisme, diagnosecode en zorgproduct toegevoegd; de adherentie is alleen op gemeenteniveau beschikbaar. Door de omvang van de bestanden raden we aan deze rechtstreeks in een database in te laden, en niet in Excel te openen.


Brochure marktinformatie

Wilt u meer informatie over de marktaandelen in het DHD-dashboard? Dan verwijzen we u naar onze nieuwe brochure. Op deze pagina vindt u ook een brochure over de Geneesmiddelenmonitor en andere publicaties van DHD.


Aan de slag met het DHD-dashboard

Voor praktische tips rond het gebruik van het DHD-dashboard bieden wij diverse workshops aan. Tijdens deze workshops leren deelnemers op basis van de data van het eigen ziekenhuis hoe zij effectief hun informatievraagstukken beantwoorden met de diverse tools. Een overzicht van de bijeenkomsten vindt u op deze pagina. Ook kan een inhouse workshop in het eigen ziekenhuis worden aangevraagd. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.