Succesvolle aanlevering kwaliteitsindicatoren via OmniQ

31 mei is OmniQ gesloten voor de aanlevering van de kwaliteitsindicatoren over registratiejaar 2018. Het proces van aanleveren en accorderen is succesvol verlopen: alle ziekenhuizen hebben de deadlines gehaald en de vraag naar ondersteuning nam sterk af.

Net als voorgaande jaren konden ziekenhuizen de kwaliteitsindicatoren voor de Basisset MSZ (IGJ), Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) en Inzicht in Revalidatie (Revalidatie Nederland) aanleveren via OmniQ. Om de verplichte aanlevering van kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft DHD in samenwerking met onder andere de NVZ, NFU en kwaliteitsregistraties diverse verbeteringen doorgevoerd in het proces en het portaal.


Soepel proces

Zo ging OmniQ ruim een maand eerder dan voorgaande jaren open, zodat ziekenhuizen zich alvast konden voorbereiden. Ook voerden we diverse technische verbeteringen door en is op verzoek van de ziekenhuizen de communicatie rond OmniQ uitgebreid met onder meer een tweewekelijkse nieuwsbrief aan de gebruikers en een overzicht van alle updates op de homepagina van OmniQ. Daarnaast verliep de import vanuit kwaliteitsregistraties voorspoedig door goede afstemming met de betrokken partijen.

Dit resulteerde erin dat alle ziekenhuizen de deadlines voor het aanleveren en accorderen van de kwaliteitsindicatoren hebben gehaald. Bovendien daalde het aantal klantvragen over OmniQ met liefst 55% ten opzichte van vorig jaar. Dit positieve gevoel werd ook uitgedragen in de afrondende gebruikersenquête. Enkele reacties:

‘OmniQ is heel overzichtelijk. Ook ben ik zeer tevreden over de rapportagefuncties en de vervroegde openingsdatum. Hierdoor kon ik de rapportages al vroegtijdig downloaden en leeg naar de betrokkenen sturen.’

‘Doordat OmniQ elk jaar wordt doorontwikkeld, gaat het aanleveren van de indicatoren steeds efficiënter.’

‘Ik werkte dit jaar voor het eerst met OmniQ, maar het ging allemaal redelijk makkelijk. Het gebruik is intuïtief.’