Nieuw in het DHD-dashboard: patiëntenmonitor en verkoopprijzenbenchmark over 2018

Er is een nieuw onderdeel toegevoegd aan het DHD-dashboard: de patiëntenmonitor. Met deze monitor kunt u de productiecijfers van uw ziekenhuis afzetten tegen een selectie van patiëntenkenmerken. Daarnaast is de verkoopprijzenbenchmark in het dashboard geactualiseerd met data over 2018.

​Patiëntenmonitor

De patiëntenmonitor helpt u bij het analyseren van trends in de productie van uw ziekenhuis en het volgen van de zorgvraagontwikkeling. Neemt het aantal dagopnamen in uw ziekenhuis toe of af? En om welk type patiënten gaat het dan precies? Is de gemiddelde leeftijd van uw patiënten door de jaren heen toegenomen? Gaat het om een landelijke of regionale trend, of is het alleen in uw ziekenhuis van toepassing?

PM - kno unieke patienten  relatief (002).png

Met de patiëntenmonitor krijgt u inzicht in de geleverde productie voor de jaren 2015-2018. Hiervoor kunt u de productieparameters eerste-polikliniekbezoek, herhaal-polikliniekbezoek, belconsult, screen-to-screenconsult, dagopname, klinische opname, aantal verrichtingen en het aantal unieke patiënten gebruiken. Vervolgens kunt u uw patiëntengroep analyseren op leeftijd, geslacht, SES, herkomst, bestemming en diagnosegroep. Ook kunt u op zorgactiviteitniveau trends signaleren met de uitgebreide analysetool.


Verkoopprijzenbenchmark 2018

U kunt sinds deze zomer gebruikmaken van de verkoopprijzenbenchmark over 2018. De data over het lopende jaar – afkomstig uit de financiële LBZ en losse aanleveringen – zijn beschikbaar voor de zorgproducten en zorgactiviteiten. Daarnaast zijn de verkoopprijzen van dure geneesmiddelen voor 2017 en 2018 toegevoegd als onderdeel van de los declarabele zorgactiviteiten.

De verkoopprijzen op het niveau van zorginstelling, productsoort, zorgproductgroep en zorgprofielklasse worden geactualiseerd wanneer voldoende 2018-data zijn aangeleverd voor deze onderdelen.


Toegang tot de patiëntenmonitor en verkoopprijzenbenchmark

U vindt zowel de patiëntenmonitor (thema Productie) als de verkoopprijzenbenchmark (thema Financieel) in het DHD-dashboard. Is uw ziekenhuis aangesloten bij de NVZ of NFU? Dan kan de lokaal beheerder in uw ziekenhuis u eenvoudig toegang verlenen tot het dashboard. Weet u niet wie de lokaal beheerder is of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.