Extra peergroups toegevoegd aan Patiëntenmonitor

​Het aantal peergroups in de Patiëntenmonitor is uitgebreid. Vanaf nu kunt u de gegevens van het eigen ziekenhuis vergelijken met Santeon- en SAZ-ziekenhuizen indien uw ziekenhuis onderdeel uitmaakt van deze groepen. Vergelijkingen met UMC’s, STZ- en algemene ziekenhuizen waren al mogelijk.

De nieuwe peergroups zijn per direct beschikbaar in de visualisatietool van de Patiëntenmonitor en binnenkort ook in de analysetool. Daarnaast zijn wij aan het onderzoeken welke andere peergroups aan de Patiëntenmonitor en aan andere producten in het DHD-dashboard kunnen worden toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden of aan clusters van ziekenhuizen binnen een specifieke regio.