Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2017 verschenen

​Vrijdag 18 januari is het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2017 verschenen. In deze jaarlijkse rapportage wordt de omzetontwikkeling van de Nederlandse ziekenhuizen onder de loep genomen en wordt aandacht besteed aan actuele thema's.

Een belangrijk thema binnen de medisch-specialistische zorg voor de komende jaren is de transitie ‘De juiste zorg op de juiste plek’. In deze editie van het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg wordt extra aandacht aan dit thema besteed. Hetzelfde geldt voor de kosten van dure geneesmiddelen, die in 2017 met 150 miljoen euro stegen. Deze stijging werd met name veroorzaakt door een stijging van het aantal patiënten met een duur geneesmiddel.

Het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2017 is gebaseerd op analyses van de data die ziekenhuizen en UMC's hebben aangeleverd aan de LBZ. U kunt het rapport via deze pagina downloaden.