Rapport LBZ-indicatoren 2017 beschikbaar

​Sinds 23 mei 2018 kunnen gemachtigde personen binnen ziekenhuizen het Rapport LBZ-indicatoren 2017 en het onderliggende microbestand van hun ziekenhuis downloaden in de beveiligde omgeving Mijn DHD. Het rapport geeft inzicht in de indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio van het ziekenhuis in 2017. Per indicator is aangegeven hoe het ziekenhuis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde.

​De indicatoren HSMR (voorlopig), OLO en Heropnamenratio geven een indicatie van de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. Met behulp van het Rapport LBZ-indicatoren kunt u de zorg die in uw ziekenhuis wordt geleverd zelf evalueren en eventueel gerichte verbeteracties in het zorgproces ondernemen. In aanvulling hierop stelt DHD ook het onderliggende microbestand met opnamegegevens beschikbaar. Hiermee kunnen de opnamen worden opgespoord die een bijdrage hebben geleverd aan eventueel hogere uitkomsten op de indicatoren. 


Indicator Heropnamenratio

Voor de Heropnamenratio worden alleen de heropnamen binnen het eigen ziekenhuis meegenomen. Vorig jaar kondigden wij aan dat wordt onderzocht hoe rekening kan worden gehouden met heropnamen die in een ander ziekenhuis plaatsvinden. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de impact van het meenemen van heropnamen in een ander ziekenhuis beperkt is. In paragraaf 2.3.1 van het rapport wordt dit verder toegelicht.

In verband met de privacywetgeving is het bovendien niet mogelijk om ziekenhuizen informatie te geven over heropnamen die in een ander ziekenhuis hebben plaatsgevonden na een opname in het eigen ziekenhuis. Daarnaast is het vanwege de wetgeving ook niet mogelijk om ziekenhuizen te informeren welke indexopnamen dit betreft.

Omdat ziekenhuizen als gevolg hiervan niet goed nader onderzoek kunnen doen wanneer zij relatief veel heropnamen in een ander ziekenhuis hebben, is besloten om in ieder geval dit jaar heropnamen in een ander ziekenhuis niet te betrekken bij de indicator. Wilt u toch graag weten wat het meenemen van heropnamen in een ander ziekenhuis voor uw Heropnamenratio betekent, dan kunt u contact opnemen met DHD om deze gegevens op te vragen.


Aan de slag met de indicatoren

Om gericht verbetermogelijkheden in het zorgproces aan te wijzen, is het noodzakelijk om de uitkomsten van de HSMR (voorlopig), OLO en Heropnamenratio te analyseren. In hoofdstuk 4 van het rapport lezen gemachtigden hoe de Hospital Data Viewer en de IHI Global Triggertool voor het uitvoeren van dossieronderzoek hierbij kunnen ondersteunen.