Vernieuwde Rapportage LBZ-indicatoren beschikbaar

Alle ziekenhuizen hebben sinds dinsdag 18 mei toegang tot de Rapportage LBZ-indicatoren van hun instelling. Hiermee krijgen gemachtigde contactpersonen inzicht in de HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio van hun instelling in 2020, afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

De rapportage is dit jaar voor het eerst als digitale, interactieve tool beschikbaar. Deze online omgeving vervangt het papieren rapport dat ziekenhuizen voorgaande jaren ontvingen. Naast de rapportage zijn achterliggende microbestanden samengesteld. Gemachtigde contactpersonen hebben een e-mail met downloadinstructie ontvangen. 


Startpunt voor verbeteracties

Met de uitkomsten op de indicatoren kunnen ziekenhuizen de zorg die in hun ziekenhuis wordt geleverd zelf evalueren en eventueel gerichte verbeteracties in het zorgproces ondernemen. DHD stelt de rapportage elk jaar direct na de jaarafsluiting van de LBZ samen, zodat ziekenhuizen tijdig hun uitkomsten kunnen doorgeven aan de IGJ.

Naast de rapportage en de achterliggende microbestanden is een factsheet gemaakt waarmee in één oogopslag zichtbaar is waar zich significante afwijkingen voordoen voor het eigen ziekenhuis. De papieren versie van deze factsheet wordt uiterlijk 1 juni verstuurd naar de raden van bestuur gestuurd. 

Daarnaast zijn de indicatoren OLO en Heropnamenratio deze week ingevuld in OmniQ, het invoerportaal voor onder andere de Basisset MSZ (IGJ). De contactpersonen van OmniQ worden hierover geïnformeerd.