Nieuwe releases van RIVM en NZa verwerkt in Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

​Dinsdag 15 december zijn de nieuwe versies van de Diagnose- (3.16) en Verrichtingenthesaurus (2.14) gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 1494 concepten gewijzigd. Een belangrijk deel van de wijzigingen komt voort uit de verwerking van de ICD-10-2021-release en de RZ21c-release van de NZa. Verder zijn de diagnosetermen voor allergologie en hematologie herzien. Daarnaast zijn er in totaal 384 nieuwe koppelingen gemaakt met SNOMED CT.

Wijzigingen

Diagnosethesaurus

In de Diagnosethesaurus zijn 1128 concepten gewijzigd. Bij een aanzienlijk deel van de concepten (301) is de ICD-10-afleiding gewijzigd. Verder zijn de termen voor hematologische en allergologische aandoeningen herzien. Dit betreft respectievelijk 227 en 212 wijzigingen. In deze handreiking staat verdere uitleg over de wijzigingen voortkomend uit de RZ21c-release en de herzieningen van allergologie en hematologie. Bij 215 concepten zijn SNOMED-CT-koppelingen gewijzigd of nieuw toegevoegd. De overige wijzigingen komen voort uit wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen.


Verrichtingenthesaurus

In de Verrichtingenthesaurus zijn 366 concepten gewijzigd. Bij een aanzienlijk deel van de concepten (169) is de SNOMED-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd. Daarnaast zijn in de Verrichtingenthesaurus de wijzigingen vanuit de RZ21c-release verwerkt met onder andere 42 nieuwe termen en 35 termen met een nieuwe zorgactiviteit. De overige wijzigingen komen voort uit wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen.


Uitleveringen en uitleverformaten

De Diagnose- en Verrichtingenthesaurus zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Voordat u de bestanden downloadt, raden we aan bij uw leverancier na te vragen of het epd/zis dit uitleverformaat kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Verrichtingenthesaurus. Meer informatie over uitleverformaat 4.1 vindt u op deze pagina.


Uitlevering

Gemachtigde gebruikers kunnen de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD. Deze versie van de thesaurus is tot stand gekomen met medewerking van onder andere de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, het RIVM, Nictiz, de NVZ en de NFU.


De thesauri worden in 2021 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema voor 2021 hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kan de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD.


Was-wordt-lijsten

Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld september 2018 ten opzichte van december 2018.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief