Medisch-inhoudelijke hiërarchie in T-Rex

De thesaurusviewer T-Rex bevat een nieuwe functie. De termen in de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus kunnen vanaf nu in een hiërarchie op basis van medisch-inhoudelijke relatie worden weergegeven. Dit is mogelijk doordat de thesauri zijn gekoppeld aan het internationale terminologiestelsel SNOMED CT.

Hoe werkt het?

Het zoeken door middel van zoektermen, DBC-diagnosecodes, ICD-10-codes en ZA-codes gaat op dezelfde manier als voorheen. De gewenste term wordt hierbij nog steeds aangeklikt, waarna de details van de term met de gekoppelde codestelsels en specialismen zichtbaar worden. Nieuw is dat rechts in beeld een venster verschijnt: de hiërarchie.


Een voorbeeld

In onderstaand voorbeeld is in de T-Rex de Diagnosethesaurus geselecteerd en vervolgens gezocht op de term ‘diabetes mellitus’.

T-Rex SNOMED DHD.png

Bij het klikken op het groene plusje voor ‘diabetes mellitus type 1’ verschijnt rechts in beeld onderstaande hiërarchie (zonder de blauwe en rode kaders).

SNOMED CT hierarchie.png

‘Diabetes mellitus type 1’ is het focus-concept en de termen erboven (blauwe kader) zijn hier direct overkoepelend aan. De termen onder het focus-concept zijn specifiekere varianten ervan of uitbreidingen erop (rode kader).

Als er een ‘+’-teken voor de term staat, betekent dit dat er ook een verdere specificering aanwezig is in de betreffende thesaurus. Deze termen kunnen worden uit- en ingeklapt.

Door te dubbelklikken op een term in de hiërarchie wordt dit het focus-concept en worden hier de directe relaties van weergegeven. Op deze manier kan door de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus heen worden ‘gebrowst’. Daarbij kunnen nog steeds links in het venster de details van de term met de gekoppelde codestelsels en specialismen worden getoond.